وریفای در گوگل به شما امکان می‌دهد داستان‌ها، مقاله‌ها و پست‌های نظرسنجی را برای انتشار در زمان دلخواه خود برنامه‌ریزی کنید. یک ویژگی جالب که در دسترس است گزینه هدف گذاری است.

برای پست‌های خود، می‌توانید با مشخص کردن مکان‌هایی که می‌خواهید پست شما به آن برسد، مخاطبان هدف را انتخاب کنید. این به شما انعطاف پذیری می دهد تا مخاطبان هدف را برای هر پست مشخص کنید.