بدون نیاز به تمدید ماهانه و سالانه

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

بدون نیاز به تمدید ماهانه و سالانه

پس از انتشار آهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شما به وسیله‌ی روبیت نیازی به تمدید سالانه و ماهانه نیست. در صورتی که در اکثر توزیع کننده‌های مطرح جهان باید بعد از انتشار, دوباره همان هزینه را بصورت ماهانه و سالانه برای موزیک منتشر شده پرداخت کنید.

 

با توجه به اینکه بسیاری از هنرمندان کشورمان هنوز به تعداد استریم قابل توجهی برای کسب درامد نرسیده‌‌اند برای بسیاری پرداخت هزینه‌ی تمدید برای ماندن اثر روی پلتفرم‌ها سخت است. این امکان را فراهم کرده ایم تا هنرمندان به دلیل عدم پرداخت ماهیانه و سالانه شاهد حذف شدن اثرشان از روی اسپاتیفای, اپل موزیک و دیگر پلتفرم ها نباشند.

پخش اهنگ در اسپاتیفای