خدمات بازگشت وجه

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

خدمات بازگشت وجه

در صورتی که فرایند انتشار طبق شرایطی که تعیین کرده‌ایم انجام نشود یا به هر دلیلی موسیقی شما در پلتفرم‌ها منتشر نشود مبلغ پرداختی شما عودت داده میشود.

 

یک آهنگ همه چیزه یک هنرمند است و ارزش آن از نگاه یک هنرمند برای ما قابل درک است, به همین جهت ما برای نشان دادن حسن نیت‌ و اعتمادسازی برای هنرمندان این قابلیت را فراهم کرده‌ایم.

کسب درامد از اسپاتیفای