ارسال سریع به فروشگاه‌ها و پلتفرم ها

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

ارسال سریع به فروشگاه‌ها و پلتفرم ها

بلافاصله بعد از ارسال موزیک اثر از لحاظ کیفیت برسی و برای پلتفرم‌ها ارسال میشود. به طور معمول این فرایند تا زمان انتشار ۱ تا ۷ روز طول میکشد.

 

 

 

 

نکته: اگر زمان پخش برایتان مهم است پیشنهاد میکنیم اثر را حداقل ۲ هفته قبل از انتشار برای ما ارسال کنید.

پخش اهنگ در اسپاتیفای