قیمت بسیار مناسب

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
قیمت بسیار مناسب نسبت به مطرح ترین شرکت های توزیع موسیقی از جمله Cdbaby , Distrokid , Tunecure ,  و dittomusic بدون نیاز به تمدید ماهانه و سالانه از شاخص ترین ویژگی های روبیت  میباشد.

 

تمام آثار با یک بار هزینه توزیع میشوند و روی پلتفرم ها و فروشگاه ها تا زمانی که هنرمند بخواهد روی پلتفرم ها و فروشگاه ها میماند.

پخش اهنگ در اسپاتیفای